I kursen vidgar och fördjupar den studerande sina kunskaper om avantgardet under 1900-talet, särskilt med avseende på litteratur och film, samt väsentligt utvecklar och fördjupar sin förmåga att analysera och tolka estetiska uttryck och ökar därigenom ytterligare sin litteraturvetenskapliga kompetens. Kurslitteraturen väljes i samråd mellan lärare och den studerande. En läskurs innebär självstudier.