Kursen belyser 1700-talets litteraturhistoria genom studier av ett antal svenska och/eller europeiska litterära 1700-talstexter samt litteraturvetenskapliga texter av relevans för dessa. Kursens syfte är att studenten fördjupar sina kunskaper om 1700-talslitteratur och om 1700-talets litteraturhistoria, ytterligare ökar sin litteraturvetenskapliga kompetens, samt utvecklar och fördjupar sin förmåga att analysera och tolka litteratur.