Teori för grupper: delgrupper, sidoklasser och Lagranges sats, kvotgrupper, isomorfier och homomorfier, struktursatsen för abelska grupper, klassifikation av isomorfiklasser av grupper av låg ordning, Sylows sats Teori för ringar: karakteristik, integritetsområden, polynomringar, ideal och kvotringar, ringhomomorfier, isomorfisatserna, primideal och maximalideal, euklidiska områden, Gaussiska heltal Teori för kroppar: kroppsutvidgningar, ändliga kroppar och talkroppar Kryptografi: Symmetriska krypton (hemliga nycklar) och asymmetriska krypton (öppna nycklar), Revest-Shamir-Adelman (RSA)-krypto. Kodning för felkontroll: Cykliska koder och BCH-koder, perfekta koder, kodning och avkodning. Ett till omfattningen mindre projekt skall genomföras individuellt.