Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar, seminarier och laborationer. Laborationerna är utformade så att dessa kan utföras hemma. Kursmoment: -Cellen, metabolism, vävnaderna, hudsystemet, skelettsystemet, lederna, muskelsystemet, nervsystemet, sinnena, endokrina systemet, blodet, hjärt-kärlsystemet, lymfsystemet, immunsystemet, respirationssystemet, digestionssystemet, urinvägssystemet, vätskebalans, elektrolytbalans, syra-basbalans, reproduktionssystemet och embryologi. I kursen ingår också laborativa moment som exemplifierar grundläggande fysiologiska funktioner och hur dessa kan monitoreras samt medicinsk etik. -Föreläsning/seminarium kring etiska frågeställningar är obligatoriskt. -Laborationer är obligatoriska och examineras i form av en skriftlig laborationsredogörelse. Skriftlig tentamen görs vid något av de lärcentra som universitetet har avtal med. Fullständig lista finns på www.kau.se.