Kursen innehåller följande moment: Dansträning 3: - Arbete med västerländsk, konstnärlig dans med fokus på nyanserad expressivitet, fördjupad dansteknisk färdighet och artikulation - Självvärdering och utveckling Arbets- och undervisningsformer: Daglig träning, loggboksarbete, seminarier och litteraturstudier Koreografisk metod och konstnärligt projekt: - Arbete med att synliggöra koreografiska verktyg och introduktion av grunderna för problembaserat, konstnärligt utforskande - Koreografiskt arbete utifrån vetenskapligt perspektiv och uppvisande av koreografi för publik Arbets- och undervisningsformer: Föreläsningar, koreografiska laborationer, loggboksarbete och litteraturstudier.