Kursen behandlar bearbetning av digitala kart- och attributdata i syfte att bygga upp geografiska databaser i programvaran FME genom att skapa automatiska processer.Genom en progression i kursen lär man sig hantera FME via ett antal övningar. De FME-funktioner som hanteras i kursen innehåller hantering av:- topologi- bearbetning av geodata och attribut- laserdata- 3D-data- koordinattransformationerI kursen hanteras även programvaran QGIS. All kursinformation ges via lärplattformen Canvas.Du får tillgång till programvaran i kursen.