Att arbeta som tandhygienist innebär att du stödjer människor i alla åldrar till en god munhälsa. Yrket ger dig möjlighet att arbeta både självständigt och i team med övriga personalkategorier inom tandvården och du får även samarbeta med personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg såsom skola och äldrevård. Du kan arbeta inom offentlig tandvård, privat tandvård eller i egen regi. Som tandhygienist har du genom ett munhälsofrämjande och förebyggande arbete en viktig roll i modern tandvård. Du har goda möjligheter till arbete både i Sverige och utomlands. Fria sökord: Läsårsenkät hygienist