Karlstads universitet har ansökt till Universitetskanslerämbetet om examenstillstånd för 3-årig tandhygienistexamen och handläggning av ärendet pågår. Utbildningen kommer att starta hösten 2020 under förutsättning att examenstillstånd beviljas och att programmet inrättas. Fria sökord: Tandhygienist Oral hälsa