Programmet ges i två varianter: dels på campus på helfart (två terminer), dels på distans på halvfart (fyra terminer). Nästan överallt inom arbetslivet arbetar man i projekt idag. I många organisationer är projektarbetsformen det normala sättet att arbeta, i andra något man gör allt oftare för att utveckla verksamheten. Projekt handlar om mycket olika uppgifter, som att utveckla produkter, marknadsföra produkter, leverera stora kundorder eller för att genomföra evenemang. Projekt och projektledning förenar människor tvärs över branscher och yrkesroller. Vårt magisterprogram i projektledning handlar om ledarskap i tillfälliga grupper och relationer, om att planera, leda och avsluta projekt och om att organisera en hel verksamhet så att man bäst utnyttjar projektarbetsformen ? programmet är inriktat mot projekt i yrkesmässiga verksamheter. Vår undervisning bygger på tre ben: Tydlig vetenskaplig förankring med koppling till de praktiska situationerna och understödd av en pedagogisk form anpassad efter den praktiknära karaktären av projekt och projektledning. Distanprogrammet startar på vårterminen och campusprogrammet på höstterminen. Fria sökord: projekt projektledning ledarskap teamutveckling agil grupputveckling