Masterprogram inom samhällsvetenskap är ett program för dig som vill skaffa fördjupade och breddade kunskaper inom det samhällsvetenskapliga området. Utbildningen består av både obligatoriska och valfria kurser. Programmets kombination av ämnesteoretisk fördjupning och samhällsvetenskaplig breddning erbjuder en god grund för att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor för att kunna göra avancerade analyser av samhälleliga frågor och komplexa samhällsproblem utifrån ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv med ämnesförankring. Fria sökord: Master historia kulturarv historiebruk kulturstudier idehistoria religion etnologi antropologi identitet samhällsvetenskap värmland minnesforskning kulturarvsforskning historiedidaktik historiekultur mångfald globalisering nationalism regionalism kulturarvsinstitutioner hembygd mångkultur