Är du intresserad av idrott, hälsa och coaching? I dagens samhälle behövs personer med kvalificerade kunskaper om idrottsligt lärande, coaching och ledarskap. Det gäller inom idrottsrörelsens alla fält och inom andra idrottsrelaterade och hälsofrämjande organisationer i samhället. En idrottvetenskaplig utbildning ger en god kunskapsgrund för att kunna inrikta sig mot uppdrag på alla nivåer inom barn-och ungdomsidrott och hälsopromotiv motionsidrott så väl som elitinriktad tävlingsidrott. Fria sökord: ledarskap coaching humanbiologi prestationsutveckling grupprocesser