Distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem riktar sig till dig som vill skaffa dig en attraktiv utbildning utan att behöva flytta eller avsluta din nuvarande anställning. IT är idag ett nödvändigt verktyg för effektiva och konkurrenskraftiga organisationer. I utbildningen får du lära dig att upphandla, utveckla och införa IT-system. IT-projekt genomförs vanligen i projektform. Under utbildningen kommer du därför att utveckla kunskaper om projektledning och projektplanering genom teori och praktiska övningar. För att effektivisera och samordna viktiga funktioner i en verksamhet integreras allt oftare organisationens samlade information i ett affärssystem. Den tredje byggsten i programmet består följaktligen av kunskaper om hur man väljer, anpassar och inför affärssystem. Programmet leder fram till en kandidatexamen med möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå men du kan även välja att ta ut en högskoleexamen efter två års heltidsstudier om du snabbt vill ut i arbetslivet. Annars har du stora möjligheter att själv välja kurser under dina sista terminer fram till en kandidatexamen. Studierna sker antingen på hel- eller halvfart. Fria sökord: systemutveckling affärssystemsutveckling projekthantering enterprise systems ERP IT-projekt systemupphandling IT-upphandling verksamhetsutveckling systemutvecklare