IT är idag ett nödvändigt verktyg för effektiva och konkurrenskraftiga organisationer. Vill du skaffa dig en attraktiv utbildning inom IT, projektledning och affärssystem utan att behöva flytta? Då är distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem utbildningen för dig. Som student får du får lära dig att upphandla, utveckla och införa IT-system, samt utveckla kunskaper om projektledning och projektplanering genom teori och praktiska övningar. För att effektivisera och samordna viktiga funktioner i en verksamhet integreras allt oftare organisationens samlade information i ett affärssystem. En del i programmet består därför av kunskaper om hur man väljer, anpassar och inför affärssystem. Programmet leder fram till en kandidatexamen med möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå. Vill du snabbt ut i arbetslivet igen finns möjligheten att ta ut en högskoleexamen efter två års heltidsstudier. Du har stora möjligheter att själv välja kurser under dina sista terminer fram till en kandidatexamen. Fria sökord: systemutveckling, affärssystemsutveckling, projekthantering, enterprise systems, ERP, IT-projekt, systemupphandling, IT-upphandling, verksamhetsutveckling, systemutvecklare