Kan du tänka dig ett samhälle utan arbete? Det är svårt eftersom arbete utgör en central del av samhället och har stor betydelse för ditt och andra människors liv. Är du intresserad av individ, organisation och arbetsliv och hur dessa relaterar till varandra? Med huvudämnet arbetsvetenskap och ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap är då programmet personal och arbetsliv perfekt för dig. Fria sökord: