Programmet ger en bred och generell kompetens inom områdena samhällsvetenskap och ekonomi. Du blir väl förberedd för många olika yrkesområden inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv. Fria sökord: statsvetenskap Internationella relationer Nationalekonomi Offentlig administration Offentlig rätt Regional utveckling och planering Rättsvetenskap