Kursen ger en introduktion till försöksplanering. Försöksplanering handlar om att planera, genomföra och analysera experiment så att vi erhåller mesta möjliga infomation. Dessa metoder används flitigt inom industrin för att effektivisera och optimera processer och är en naturlig del av kvalitetsteknik. Kursen behandlar randomiserade försök, faktoriella försök och reducerade försöksplaner. Det ges också en introduktion till responsytor och enklare hierarkiska försöksplaner.