Maskiningenjörer behövs för att utveckla, driva och underhålla många av de produkter och tekniska system som vårt samhälle använder. Framställning av livsmedel, fordon, papper, hushållsmaskiner och läkemedel samt olika system för omvandling av energi, är exempel på verksamheter som behöver och därför ständigt söker efter maskiningenjörer. De flesta industriella verksamheter är beroende av att de maskiner och apparater som används fungerar bra och strävar därför ständigt efter att förbättra bland annat den maskinteknik som används. Fria sökord: Maskinteknik Högskoleingenjör Konstruktion CAD Produktion Tillverkning Hållf Mekatronik Metrialteknik Produktutveckling