I dagens samhälle, som blir alltmer komplext, där förändringar i klimatet påverkar oss människor och våra livsbetingelser, är behovet av geografisk information större än någonsin. Geografisk information är all information som man kan knyta till ett läge på jorden. Med hjälp av GIS (geografiska informationssystem) och geografisk information kan man t.ex. analysera var översvämningar kommer att ske och vilka som kommer att drabbas, var olika typer av service bör placeras för att bli lättillgängliga, närmaste väg för en ambulans, vilka hus som kommer att beröras när en ny väg ska dras osv. Med hjälp av GIS kan kan utnyttjandet av våra resurser planeras på ett hållbart sätt. Fria sökord: GIS-ingenjör Fjärranalys Geodesi Geomatik GNSS GPS Kartor GIS GIT kartteknik Samhällsbyggnadsteknik Geografi högskoleingenjör kartografi ingenjör drönare teknik