Arbetsterapeuter stödjer personer med olika former av aktivitetsbegränsningar att leva ett fungerande vardagsliv. Det kan handla om allt från att träna upp olika förmågor till att förändra hur en aktivitet genomförs och göra anpassningar av miljöer. Som arbetsterapeut är du nyfiken och lösningsinriktad. Du ska tycka om att lyssna på människor och kunna utgå från deras förutsättningar och upplevda utmaningar när du arbetar. Som arbetsterapeut kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens verksamheter för att förebygga, behandla eller kompensera för ohälsa av olika slag. Arbetsterapeuter arbetar också på arbetsförmedlingen, inom försäkringskassan, på kriminalvården, hjälpmedelsföretag, inom skola och företagshälsovården, till exempel som egenföretagare.