Audionomprogrammet passar dig som är tekniskt, medicinskt och pedagogiskt intresserad och vill jobba med hörselutredningar samt med habilitering och rehabilitering av hörselskadade personer. Audionom är ett yrke med fokus på kommunikation. Audiologi involverar både människa och teknik där du arbetar med att hitta tekniska och pedagogiska lösningar för ett bättre hörande. I arbetet ingår bland annat att göra hörselutredningar, prova ut hjälpmedel samt att undersöka hur hörselskador kan förebyggas på till exempel arbetsplatser och i offentliga miljöer. Som audionom har du också en viktig pedagogisk roll och undervisar hörselskadade personer både individuellt och i grupp.

Audionomprogrammet är tvärvetenskapligt och innehåller tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen fokuserar på den hörselskadades individuella behov såsom hörsel, hörselnedsättning, hörselrehabilitering, hörseltekniska åtgärder och utprovning av hörapparat.