En röntgensjuksköterska arbetar i en högteknologisk miljö där undersökningar och behandlingar med tekniskt avancerad utrustning kombineras med omvårdnad av patienten. Röntgensjuksköterskan är expert på digital bildframställning och utför de flesta undersökningar självständigt med hjälp av bland annat röntgenstrålar, ultraljud och magnetfält. I yrket ingår också att assistera läkare vid vissa behandlingar.Den radiologiska verksamheten har en central roll i modern sjukvård med diagnostik och behandlingar. Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär ett mycket omväxlande yrke med avancerad teknik och nära patientkontakt i kortare och längre möten. I utbildningen varvas teori och praktik som utgör en tredjedel av utbildningen. Yrkesrollen genomgår en ständig förändring beträffande den metodik och teknik som används. I ditt framtida arbete ingår även att arbeta med utveckling av metoder och tekniker och med kvalitetssäkring. Det finns mycket goda möjligheter till arbete efter utbildning. Du kan arbeta på röntgenkliniker inom landstinget, hos privata vårdgivare eller utomlands. Det finns också goda möjligheter till fortsatta studier på magister- och därefter forskarnivå.