Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt ska dagens sjuksköterskor kunna integrera kunskaper i omvårdnad med kunskaper i medicin och samhälls- och beteendevetenskap. Sjuksköterskeprogrammet består därför av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning, vilket innebär att delar av utbildningen är förlagd till sjukhus, vårdcentraler och sjukhem. Redan första terminen träffar du patienter och får tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Som sjuksköterska har du en viktig roll med ansvar för att tillgodose individers behov av vård och omsorg. Dina arbetsuppgifter kommer därför att vara skiftande beroende på vem du möter och var du väljer att arbeta. Det är ett spännande och ansvarsfullt jobb.   Förutom distansutbildningen ges programmet också som campusutbildning på heltid.