Som tandhygienist arbetar du för att främja en god munhälsa. I yrket ingår att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar i munhålan, speciellt karies och tandlossning. Du analyserar, utreder och dokumenterar behov av munhälsovårdande insatser samt behov av livsstilsförändringar rörande kost och tobak.  Under utbildningen lär du dig om oral hälsa och arbetar med både barn, ungdomar, vuxna och äldre. Dessutom ingår odontologiska och medicinska ämnen samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. För att få en bra dialog med patienterna om hur de själva ska vårda sina tänder läggs mycket tid på samtalsmetodik. Du får även kunskaper om tobaksprevention samt om organisation och ledarskap. Utbildningen avslutas med ett examensarbete med forskningsanknytning inom området oral hälsa.