Som tandhygienist arbetar du för att främja en god munhälsa. I yrket ingår att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar i munnen, speciellt karies och tandlossning, samt att motivera patienten till att bibehålla friska tänder och ett friskt tandkött. Du utreder behov av munhälsovårdande insatser samt behov av livsstilsförändringar rörande kost och tobak. Yrket erbjuder stora möjligheter till både självständighet och teambaserat arbete samt innebär en betydande pedagogisk roll. Under utbildningen lär du dig om oral hälsa och arbetar med både barn, ungdomar, vuxna och äldre. Den teoretiska grunden omfattar odontologiska och medicinska ämnen samt beteendevetenskapliga ämnen. För att få en bra dialog med patienterna om hur de själva ska utföra en god munvård läggs mycket tid på samtalsmetodik. Du får även kunskaper om tobaksprevention samt om organisation och ledarskap. Utbildningen avslutas med ett examensarbete med forskningsanknytning inom området oral hälsa.