Som läkare undersöker du, ställer diagnos och behandlar patienter. Därtill arbetar du som läkare med andra vårdprofessioner, med undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration, ofta forskning - på vårdcentraler, nättjänster, sjukhus, hjälporganisationer och universitet. Läkarprogrammet passar dig som vill utveckla många sidor av dig själv i ett livslångt perspektiv för att på bästa sätt kunna bidra till att förbättra andras liv.Läkarprogrammet ger dig grunderna genom seminarier, föreläsningar, grupparbeten och tidig träning i vården. Senare sker studierna i huvudsak inom sjukvården. Det finns ett stort utbud av valbara kurser. Som student gör du ett vetenskapligt arbete och för dig som är forskningsintresserad finns en fristående parallell forskningsintroducerande kurs.