Som psykolog arbetar du med människor psykiska hälsa och ohälsa, gör utredningar och diagnostiserar psykologiska problem och ger psykologisk behandling. Andra arbetsuppgifter kan vara rådgivning och förebyggande hälsoarbete. Psykologyrket passar dig som tycker om att arbeta med olika människor, och är nyfiken på hur vi fungerar och utvecklas som individ och i grupp. En bakgrund inom såväl samhällskunskap som naturvetenskap kan vara en bra grund för att studera till psykolog.KI:s psykologprogram betonar vikten av internationell forskning och utveckling av evidensbaserade insatser samt förmågan att självständigt kunna söka information för att lägga grunden för ett livslångt lärande.