Som psykolog arbetar du med människor psykiska hälsa och ohälsa, gör utredningar och diagnostiserar psykologiska problem och ger psykologisk behandling. Andra arbetsuppgifter kan vara rådgivning och förebyggande hälsoarbete.  ​Psykologyrket passar dig som tycker om att arbeta med olika människor, och är nyfiken på hur vi fungerar och utvecklas som individ och i grupp. En bakgrund inom såväl samhällskunskap som naturvetenskap kan vara en bra grund för att studera till psykolog. KI:s psykologprogram betonar vikten av internationell forskning och utveckling av evidensbaserade insatser samt förmågan att självständigt kunna söka information för att lägga grunden för ett livslångt lärande.