Psykoterapeutprogrammet vänder sig till dig som arbetar med psykologisk behandling inom hälso- och sjukvård som legitimerad psykolog, läkare, socionom eller motsvarande och leder till psykoterapeutexamen. Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och upplevelsebaserad inlärning genom t ex verkstäder, seminarier och färdighetsträning kombineras med ett verksamhetsintegrerat lärande, framförallt inom psykiatrin. Därtill innehåller utbildningen ett examensarbete. Programmet genomförs som halvfartsstudier under sex terminer och har två inriktningar: - Psykoterapeutprogrammet - inriktning specialist i klinisk psykologi, som riktar sig till legitimerade psykologer som vill specialisera sig i psykologisk behandling/ psykoterapi.  - Psykoterapeutprogrammet - inriktning kognitiv beteendeterapi, som vänder sig till dig som arbetar med psykologisk behandling inom hälso- och sjukvård som legitimerad psykolog, läkare, socionom eller motsvarande.