Psykoterapeutprogrammet vänder sig till dig som arbetar med psykologisk behandling inom hälso- och sjukvård som psykolog, läkare, socionom eller motsvarande och leder till psykoterapeutexamen.

Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och kombineras med ett verksamhetsintegrerat lärande, framförallt inom psykiatrin. Därtill innehåller utbildningen ett examensarbete.

Programmet genomförs som halvfartsstudier under sex terminer och har två inriktningar:

Psykoterapeutprogrammet - inriktning specialist i klinisk psykologi, som riktar sig till legitimerade psykologer som vill specialisera sig i i psykologisk behandling/psykoterapi. 

Psykoterapeutprogrammet - inriktning kognitiv beteendeterapi, som  vänder sig till dig som arbetar med psykologisk behandling inom hälso- och sjukvård som psykolog, läkare, socionom eller motsvarande.