Visste du att tjänstesektorn är den snabbast växande branschen i Sverige? I den här kursen kommer du att introduceras till koncepten tjänstedesign och företagande inom hälso- och sjukvårdssektorn. Du kommer att träffa och interagera med verkliga entreprenörer, identifiera ett behov och börja utveckla en tjänstebaserad affärsidé och få en överblick över möjligheter och utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn.