Kursen ges inom ramen för OpenLab, en plats där studenter och lärare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Södertörns Högskola arbetar med uppdragsgivare från Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Genom uppdrag på teman kring den växande staden och den hållbara staden arbetar du med att i en interdisciplinär grupp utforma, organisera och presentera ett innovationsarbete över kunskapsgränserna. I projektgrupper får du arbeta med reella problem som staden och länet idag brottas med.Svåra problem kräver ofta nytt tänkande för att kunna lösas. OpenLab är ett nytt sätt att lära sig nya saker på i samarbetet mellan olika kunskapsfält och yrkesroller. Du lär dig att få ett team att fungera i projekt med skarpa frågeställningar och en närvarande uppdragsgivare och uppdragsgivaren får nya idéer hur man kan lösa viktiga frågor som påverkar samhället i en nära framtid. Då internationella studenter också deltar är kursens arbetsspråk engelska.Mer information om OpenLab