Kursens ger fördjupade kunskaper inom arbetsfysiologi och ergospirometri (arbetsprov med analys av andningsgaser). Denna metod ger information om kroppens kardiopulmonella potential och begränsande faktorer vid normalfysiologi och olika patologiska tillstånd. I kursen diskuteras anpassning till akut och långvarigt fysiskt arbete, arbetsfysiologiska tester med fokus på ergospirometri, hur ergospirometri utförs och bedöms och vilken evidensbaserad forskning som stöder användandet av denna metod. Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och diskussioner on-line. Övningar i tolkning av ergospirometri ingår.