Omvårdnadsvetenskapen ger kunskaper om människans hälsa och ohälsa samt innebörden av vårdande och vårdmöten. Du kommer att studera detta teoretiskt och applicera det i din egen kliniska erfarenhet. Kursens huvudområde är omvårdnad och med sin inriktning på begrepp och teorier passar den dig som senare ska skriva uppsats, göra en forskningsplan eller kliniska utvecklingsarbeten i omvårdnad.Kursen tar upp grunder för omvårdnad och vårdvetenskap som nursing och caring science. Den gör utblickar internationellt och ser på aktuell utveckling samt den nordiska caring-traditionen. Klinisk verksamhet och sjuksköterskeyrket relateras till forskning och vetenskap samt nytta för patienten. Kursen tar även upp omvårdnadsvetenskapens konkreta användning i olika kontexter.