Kursen riktar sig till dig som arbetar som audionom eller logoped och som vill fördjupa dig i forskningsmetodik och statistisk analys till exempel för metodutvärdering inom hälso- och sjukvård eller för studier på avancerad nivå efter grundexamen. Utgångspunkten är problem inom klinisk forskning, relevanta för logopedi och klinisk audiologi, som kräver mer än vad som täcks av grundläggande metodkunskaper och läroböcker i statistik. Exempel på metodproblem som tas upp är hur träffsäkerheten hos diagnostiska test kan utvärderas statistiskt, hur validitet fastställs hos självskattningsinstrument och hur data från testbatterier kan analyseras. Kursen innehåller både föreläsningar/demonstrationer och egna övningar i statistikprogram.