Kursen ger dig fördjupade kunskaper om tinnitus för att på bästa sätt kunna bemöta patienter med tinnitus. Tinnitus drabbar en stor andel av befolkningen och patienterna kan träffa många olika professioner med avsikt att lindra besvären. Vad som ger lindring mot besvären för en patient kanske inte alls hjälper en annan person, som istället behöver en annan insats. Den här interprofessionella kursen innehåller tvärvetenskapliga aspekter av tinnitus där orsaker, utredning och behandling kommer att belysas från flera olika håll.Kursen ges på kvartsfart för att underlätta för dig som är yrkesverksam att delta.