Kursen riktar sig dig som är legitimerad vårdpersonal (barnmorska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska, läkare, psykolog, socionom) som i sitt arbete möter blivande föräldrar och föräldrar med små barn.

Undervisningen innefattar grundläggande kunskap inom amningsfysiologi, bröstmjölkens sammansättning och hälsofrämjande effekter av amning på mor och barn. Nationella och internationella policy- och styrdokument om amning kommer att presenteras. Kursen ger också kunskap om det nyfödda barnets kompetens, samspelet och anknytning mellan föräldrar och barn samt föräldrars mentala hälsa under perinatalperioden. Den behandlar också behandlingsstrategier vid amningsproblem och bröstkomplikationer. Du får lära dig hur du kan tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken. Undervisningen omfattar seminarier, workshops samt föreläsningar.

Genomgången kurs ska ge dig kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt, praktiskt, medicinskt och psykologiskt plan möta föräldrar i behov av amningsstöd. Under kursen ska du göra ett fördjupningsarbete där det ingår att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur.