Med en examen från Magisterprogrammet i bioentreprenörskap har du en bra grund för att arbeta med utveckling och ledning av projekt och företag inom life science sektorn. Programmet bygger på praktisk tillämpning av dina kunskaper. Vi använder oss av case-studier i undervisningen och programmet innehåller två obligatoriska praktikkurser där du tillämpar det du har lärt dig hos företag, i Sverige eller utomlands. Många av föreläsarna är erfarna företagsledare inom life science som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Sammantaget ger programmet dig värdefull insikt i life science sektorn och en bra start för din framtida karriär.