Programmet omfattar toxikologiska principer, toxikokinetik, organtoxikologi, biokemiska och molekylära metoder inom toxikologin, mekanismer för toxicitet, histopatologi, regulatorisk toxicitetstestning, försöksdjursvetenskap, alternativa metoder till djurförsök, statistik, epidemiologi, hälsoriskbedömning samt global toxikologi inom hållbar utveckling. Denna första del av programmet ger dig en bred, avancerad grund inom toxikologin. Därefter kan du fördjupa dig inom experimentell toxikologi eller risk/säkerhetsbedömning.