Kurspaketet Innovationer för samhällsutmaningar: Openlab består av två fristående mångdisciplinära projektkurser. Här kan du välja att enbart läsa 7,5 hp fristående i period 1 eller period 2. Alternativt kan du läsa 15 hp genom att läsa hela paketet, det vill säga period 1 samt period 2. Varje period utgör en mångdisciplinär projektkurs baserad på utmaningsdriven innovation. Du lär dig om- och att tillämpa Design Thinking för att utveckla lösningar och innovationer till en given samhällsutmaning från en extern uppdragsgivare inom Region Stockholm eller Stockholms Stad. Du arbetar i team med studenter från olika universitet, discipliner och bakgrunder för att förstå, definiera, identifiera, prototypa och testa sina innovativa samhällslösningar.

Kursen innehåller praktiska exempel på, och verktyg för tillämpning av designredskap, innovationskunskap samt teamsamverkan till nytta i såväl framtida yrkesutövning som fortsatta akademiska studier. Du skapar lösningar som potentiellt kan driva samhällsutvecklingen mot mer nytänkande, hållbara tillvägagångssätt inom hälso- och sjukvård, skola-omsorg, bygg- och drift samt annan typ av samhällsplanering.