<p>Kursen syftar till att ge verktyg f?r feministiska tolkningar av arkitektur och i f?rl?ngningen skapa ny arkitektur. Under kursen kommer vi att studera den samtida feministiska teoribildningen och unders?ka hur hus och andra byggda strukturer f?rh?ller sig till den.</p>