<p>Kursen syftar till att, genom arbete i f?rsta hand med text, utveckla verktyg f?r feministiska tolkningar av arkitektur och i f?rl?ngningen skapa ny arkitektur. Under kursen kommer vi att studera feministiskt skrivande inom arkitekturens feministiska teoribildningar och kritiska praktiker. Kursen ?r en f?rdjupning med ?vningar, uppsatsskrivning och seminarier?</p>