<p>I denna kurs f?r du en djupare kunskap och f?rst?else f?r dataprogram l?mpade f?r BIM modellering. Passande f?r studenter som vill jobba med de senaste projekteringsverktygen. Arkitekt (husmodell), v?rme, vatten, sanitet, ventilation, elkraft, belysning samt en del inredningsprodukter/m?blering moduleras fram med hj?lp av olika programvaror. Modellerna sammanst?lls sedan till en gemensam visualiseringsmodell f?r att se hur de olika disciplinerna samspelar. Samordning av modellerna sker med avseende p? komponentinformation, komponentkollisioner, 4D projektering, visualisering, walk around presentation etc. Vi kommer ?ven l?ra oss att tilldela objektsinformation till komponenter, rum, klimatzoner mm. Kursen syftar till att praktiskt k?nna till och kunna delta i olika BIM projekt.</p>