JOBBET OCH FRAMTIDEN Som arkitekt kommer du att arbeta med utveckling av framtidens samhälle i vid mening. Du kommer att använda konstnärliga, strukturella och tekniska färdigheter för att formge interiörer, byggnader, städer och landskap. Du kan arbeta inom den offentliga sektorn och på arkitektkontor i olika projektkonstellationer, eller starta eget. Arbetsmarknaden för arkitekter blir allt mer internationell. UTBILDNINGEN Det centrala ämnet är arkitektur. Du får lösa arkitekturuppgifter i integrerade studier som sker i projektform. Utöver det läser du bland annat kurser i arkitekturens teori och historia, arkitekturteknik och konstnärliga ämnen. De tre första åren är lika för alla. Det fjärde och femte året sker projektundervisningen i en serie valbara studior. Ut­ över projektundervisningen i studior läser du kurser i arkitekturteknik och arkitekturens teori och historia. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Utbildningen styrs av ett särskilt EU­direktiv vilket innebär att en svensk examen ger dig rätt att arbeta som arkitekt även i länder där yrket är reglerat. Det finns goda möjligheter att göra delar av utbildningen utomlands. ARKITEKTPROVET En stor del av platserna på arkitektutbildningen tillsätts via ett speciellt antagningsprov. Provets första del, hemuppgiften, ska göras redan innan du söker. Det är viktigt att du själv skaffar dig aktuell information om hur du ska göra. Aktuell information om Arkitektprovet hittar du på www.arkitektprovet.nu ARKITEKTUTBILDNINGENS STRUKTUR Arkitektutbildningen är organiserad i en treårig basutbildning och en avancerad nivå som omfattar två fördjupningsår. Det är möjligt att avlägga kandidatexamen (”Bachelor”) efter basutbildningens slut, men detta är inte något krav för att få fortsätta på den högre nivån. Under det fjärde läsåret har du också möjlighet att studera ett år utomlands, cirka hälften av studenterna brukar utnyttja den möjligheten. Utbildningen består både av projektbaserad undervisning och stödjande kurser i Arkitekturteknik, Arkitekturens teori och historia, konst och kommunikation. Förmågan att formulera problem, analysera, värdera, sammanfatta, väga, syntetisera, skissa och finna flera lösningar är centrala moment.