Arkitektutbildningen på KTH ger dig färdigheter inom ett område som verkar mellan konst och vetenskap. Som arkitekt utvecklar du framtidens konstruktioner och miljöer för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Utbildningen uppfyller EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv vilket gör att du kan jobba internationellt efter examen.Arkitektur handlar om allt mänskligt byggande och formgivande av miljön runt omkring oss. På Arkitektutbildningen får du djupdyka i ämnet och läsa om arkitekturens historia, arkitekturteknik och konstnärliga ämnen. Under det fjärde och femte året jobbar du kreativt i projekt tillsammans med andra studenter i en serie valbara studios. Utbildningen avslutas med ett examensarbete och det finns möjligheter att göra delar av utbildningen utomlands.Efter utbildningen kan du jobba med att utveckla allt från byggnader och interiörer till landskap och hela städer. En viktig utmaning är att utveckla konstruktioner för ett hållbart samhälle och använda miljövänliga material i samklang med naturen. Arbetsmarknaden för arkitekter blir allt mer internationell och du kan jobba på arkitektkontor, i den offentliga sektorn eller starta eget företag.