Civilingenjörsutbildningen i Bioteknik på KTH ger dig kunskaper som kan revolutionera områden som medicin, material och livsmedel. Kombinationen av biologi och teknik innebär nya möjligheter att lösa utmaningar inom hälsa och miljö samt hur vi kan använda naturens egna processer för hållbar framställning av olika produkter. Efter examen väntar spännande möjligheter inom en rad olika framtidsområden. Bioteknik är ett snabbt växande ämnesområde som kombinerar kunskap om organismer med teknik för att använda celler på nya sätt. Det används till exempel för forskning om sjukdomar, att skapa nya material och utveckla grödor som klarar ett förändrat klimat. Under utbildningen lär du dig om genteknik, kemi, mikrobiologi och att lösa biotekniska utmaningar i projektform. Efter år tre har du möjlighet att välja mellan olika masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands. De kunskaper du får med dig ger dig spännande möjligheter i arbetslivet. Du kan jobba på företag som gör läkemedel, medicinska analyser, framställer produkter genom bioprocesser eller utvecklar metoder för nya livsmedel och vattenrening. Många väljer att doktorera. Som civilingenjör inom bioteknik har du möjlighet att göra skillnad för människor genom att ta fram botemedel mot sjukdomsepidemier eller bidra till att det finns rent vatten och mat i utsatta områden.