Civilingenjörsutbildningen i Design och produktframtagning på KTH ger dig de verktyg du behöver för att ta fram nya produkter. Du lär dig om hela processen, från idé till färdig produkt. Med kunskaper och färdigheter inom industridesign kan du skapa produkter för ett hållbart samhälle allt från eldrivna lastbilar till framtidens smarta klädesplagg.Utbildningen kombinerar industridesign och ingenjörsvetenskap och inkluderar allt från mekanik till materialkunskap, konstruktion och tillverkning. Varje termin görs projektarbeten, ofta tillsammans med företag, där du får vara med och ta fram innovativa produkter. Efter de tre första åren väljer du en av nio masterutbildningar med specialiseringar inom design, olika teknikområden och hållbarhet. Många väljer att läsa en eller flera terminer på utländska universitet.Studierna gör dig väl förberedd för spännande karriärmöjligheter inom exempelvis produktutveckling, design, hållbar utveckling, projektledning och produktion. Dina arbetsuppgifter har både kreativa och praktiska inslag som ofta kräver att du kan tänka i nya banor för att se lösningar. Du kan arbeta på stora eller små företag, som konsult eller starta eget. Vissa väljer även att forska inom teknik och design.