Civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi är en ingenjörsutbildning inom teknik och management som ger en eftertraktad kompetens i affärs- och verksamhetsutveckling. Den tekniska kunskap du får med dig ger dig en spets i att förstå utveckling av hållbara innovationer. Efter examen är du väl rustad för en karriär i näringsliv och offentlig förvaltning.Industriell ekonomi ger dig förståelse för samspelet mellan teknik, människa och marknad. Du läser kurser inom industriell ekonomi och teknik parallellt och får djup förståelse för samarbete och kommunikation över ämnesgränserna. Under år två väljer du teknikinriktning och under år fyra väljer du ytterligare specialisering inom ditt teknikområde. Många studenter förlägger en del av utbildningen utomlands.Utbildningen förbereder dig på att jobba med affärs- och verksamhetsutveckling inom teknikområdet med ett helhetsperspektiv på hur företag fungerar. Förmågan att förstå kopplingen mellan teknik, omvärld och strategi gör att du kan jobba med att bedöma ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av nya tekniska lösningar. Utbildningen gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden och ger dig stora möjligheter att arbeta internationellt.