Civilingenjörsutbildningen Industriell teknik och hållbarhet gör dig till expert på hållbar produktion i industriell tillverkning. Den passar dig som vill arbeta för att teknik och människor i kombination ska kunna lösa de utmaningar näringsliv och industrin står inför. Redan under studietiden kan du dra nytta av att världsledande företag samverkar i utbildningen. Utbildningen ger dig en helhetsförståelse för hållbara produktionssystem: människor och teknik i produktionsflöden och processer. Du lär dig hur man utvecklar komplexa system, något som kräver att du både kan optimera och förhandla. Du läser traditionella kurser inom teknik och naturvetenskap och specifikt kurser inom produktion, logistik och underhåll. I dessa integreras hållbarhetsaspekter för miljö, arbete och företag. Efter år tre har du möjlighet att välja mellan olika masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands.Som ingenjör kan du bidra till att lösa industrins största utmaning att skapa hållbara lösningar för ökad konkurrenskraft, minskad miljöpåverkan och meningsfulla arbeten i en högteknologisk kontext. Efter examen kan du jobba som produktionstekniker, produktionsplanerare eller projektledare. Du kommer kunna spela en viktig roll i den hållbarhetsomställning som pågår i de flesta branscher, såväl i Sverige som internationellt.