Kursen behandlar principer och aktuell teknik f?r produktion och?behandling av ljudande programmaterial. Syftet ?r att ge en helhetsbild av hur analog och digital ljudteknik samverkar med generell lagrings- och kommunikationsteknologi i olika moderna audiosystem.