Entrepren?rskap f?r ingenj?rer ?r en integrerande kurs om grunderna i entrepren?rskap och innovation management. Kursen fokuserar p? f?rdjupad f?rst?else av aspekter som id?generering, teknikbaserade entrepren?rskap, marknadsf?ring och marknader, organisation och projektledning, nya produkt- och processutveckling, entrepren?rskap ekonomi och personalutveckling. Det finns ett fokus p? ICT-branschen.